dijous, 13 de desembre de 2012

PAUTES SOBRE L'AVALUACIÓ DEL 26 DE NOVEMBRE


ORIENTACIONS PER A L’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE EN ED. INFANTIL. PAUTES PER A LA TUTORA

Es proporcionen a la tutora les següents pautes educatives per a estimular i millorar la parla en l’aula, dirigit tant als alumnes de E.I 3 anys, com 4 anys i 5 anys. (cal tenir en compte que tots els alumnes d’E.I estan escolaritzat a la mateixa aula).

PAUTES PER A TREBALLAR:

 • Discriminació auditiva-fonética i memòria auditiva. Activitats del tipus:
  1. Exercicis de discrimació auditiva (sons de la casa, corporals, instruments musicals, de la natura, ...).
  2. Exercicis de discriminació de tons greus-aguts.
  3. Exercicis de intensitat.
  4. Discriminació del timbre sonors.
  5. Discriminació del ritme, rapit i lent.
  6. Exercicis d’associació de sons.
  7. Exercicis de seqüència auditiva.
  8. Aprenentatge de rimes, cançons, endevinalles i embarbussaments.
 •  Relaxació-respiració i bufit.
  1. Exercicis d’inspiració nasal i bucal.
  2. Exercicis d’espiració nasal i bucal.
  3. Exercicis de relaxació (Métode Schultz- Métode Jacobson)
  4. Consignes d’higiene de la veu.
 • Pràxies bucofonatòries.
  1. Exercicis de llavis.
  2. Exercicis de llengua (externs i interns).
  3. Exercicis facials.
  4. Exercicis del “velo” del paladar.
  5. Exercicis de dents.
  6. Exercicis de mandíbula. (mastegar i buccinadors).
 • Fonética-fonologia.
  1. Exercicis d’emissió aïllada del fonema.
  2. Repetició de síl·labes.
  3. Repetició de paraules.
  4. Repetició de frases.
  5. Repetició de verbs.
  6. Repetició d’endevinalles.
  7. Repetició d’embarbussaments.
  8. Dibuixos amb el fonema a treballar.
 • Morfosintàxis.
  1. Formació de plurals regulars i irregulars.
  2. Formació de gènere.
  3. Formació d’adjectius.
  4. Verbs regulars en present (hui, ara el xiquet...)
  5. Verbs regulars en passat.
  6. Verbs regulars en futur.
  7. Substantius en augmentatiu i diminutiu...
  8. Amb suport de pictogrames, verbalitzar accions.
  9. Introducció de la negació.
  10. Introducció del nexe “i”.
  11. Resposta a preguntes i formulació de preguntes...
 • Lèxic i semàntica.
  1. Jocs d’aprenentatge i reconeixement de paraules.
  2. Jocs de denominació de paraules.
  3. Aprenentatge de contraris i iguals.
  4. Jocs de classificacions.
  5. Definició de paraules.
  6. Formació famílies de paraules.
 • Habilitats comunicatives.
  1. Petició d’objectes i aliments.
  2. Repetició d’acció per a...
  3. Petició de suport o ajuda.
  4. Petició d’acció amb...
  5. Petició de permís.
  6. Compartir l’atenció pròpia.
  7. Compartir l’atenció dels altres.
  8. Compartir la sensació pròpia.
  9. Preguntes- resposta.
 • Habilitats metalingüístiques.

  1. Consciència lèxica (3 anys), reconèixer, contar, invertir, omitir, comparar, afegir i substituir.
  2. Consciència sil·làbica (4 anys), reconèixer, contar, unir, invertir, omitir, comparar, afegir substituir i escriure.
  3. Consciència fonològica (5 anys): reconèixer, contar, unir, invertir, omitir , comparar, afegir, substituir i escriure.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada