dilluns, 26 de novembre de 2012

16 de novembre. Xarrada sobre competència digital

Aquesta xarrada que hem fet a les mares i a les pares d'un aulari del CRA és fruit d'una conversa que tinguerem la directora i jo com a coordinador de TIC sobre la creació d'un compte de correu als alumnes d'aquest.
Segons em digué la directora semblava ser una bona idea el fet d'obrir un compte de correu per a cada alumne/a ja que entrava a formar part com un recurs més de cara a les activitats dintre de la competència digital.
Havent-me assabentat que havien hagut alguns problemes entre els alumnes per mitjà del facebook i dels seus correus electrònics on semblava ser que les relacions personals es deterioraven a sovint a través de paraules malsonants, vaig decidir convocar a les mares i pares per a una xarrada on explicaria tot el referent a les xaxes socials i al mateix temps obtenir una autorització per part d'ells envers a l'escola per crear comptes de correu tipus "gmail".
Vaig buscar en la xarxa i també vaig parlar amb un advocat pel tema de la legalitat o no d'aquest recurs. I la sorpresa és que sembla ser que no hi ha massa al respecte.
La xarxa de google no deixa fer correus als menors de 13 anys pel tant nosaltres pràcticament no podiem fer res al respecte , a no ser que els pares com he dit abans ens autoritzaren a crear-los  falsejant la data de naixement.
Com s'ha comentat en algun blog ( Blog de la Tina ), em vaig baixar la llei de protecció de dades de 2007 per a poder assegurar-nos que no infringiem la llei i així ho vaig explicar als pares i mares.
No obstant pel nostre compte ja hem buscat altres recursos en la xarxa que també estem segurs que poden funcionar be.
La idea un poc més endavant i havent parlat en la psicòloga és que aquesta i jo de manera conjunta informem a l'AMPA sobre la competència digital i sobre tot del bon ús que s'ha de fer de les noves tecnologies i per supost que d'una manera conjunta no podrem de deixar a banda  la competència que tan s'ha parlat ja entre nosaltres " l'emocional ".


REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/01/19/pdfs/BOE-A-2008-979-C.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada