dimecres, 7 de novembre de 2012

Intervencions al mes d'octubre

Primera intervenció

Aquesta demanda sorgeix de la tutora del cursos de 3er i 4rt d'un aulari del CRA (col.legi rural agrupat ) encara que en data del 25 de maig de 2012 que no hi era encara resolta. Detecta que l'alumne  ( 9 anys ) té problemes d'atenció, de conducta i també en referència als hàbits de treball del dia a dia. Segons consta en l'escrit de la demanda la fà per a demanar atenció educativa a la mestra de PT ( pedagogía terapèutica) i fer-li un reforç ordinari en l'assignatura de matemàtiques.

La psicòloga del CRA analitza la demanda i queda en el nen en una classe on estem els tres actors. 
Primer que tot li passa el Wisc IV. Fà una sèrie de proves en cubs unint una sèrie de figures tan qual diu la matriu que aquesta disposa. Tot açò amb el cronòmetre en mà per a calcular el temps. Mentre ell està intentant montar totes les figures va fent-li preguntes com per eixample: a quina hora es va gitar, a quina hora s'alçat, etc.. Segons em fa saber la psicòloga, no tan sols importa el resultat del test en sí, sinó que és fixa molt mitjançant l'observació directe dels gestos que l'alumne realitza continuament.
Observe a l'alumne i cada vegada que acaba una figura s'estira el cos com si la tasca fora molt pesada i com diguent " ho he aconseguit "
També me'n adone que a mesura que la tasca es complica li costa més, arribant a perdre interés en el joc i és en eixe moment quan la psicòloga deixa de pasar-li el test.
Seguidament la psicòloga li fà una sèrie de preguntes a les que l'alumne contesta d'una manera quasi robòtica, és a dir tan sols contesta monosílabs sense fer frases, per eixample contesta: "fruites, animals, etc...". Més endavant la psicòloga amb un altre test li fà repetir una sèrie de nombres que aquest ho ha de dir en el mateix ordre. Hi ha un moment en que aquest es cansa i desconecta, ja no s'esforça. Més endavant li mostra una sèrie de dibuixos i ha de intentar relacionar-los entres sí. L'alumne ho relaciona però no ho explica.

D'una manera més esquemàtica... 


La mestra tutora realitza la sol·licitud d’informe psicopedagògic , sol·licitant l’atenció de la mestra de Pedagogia Terapèutica. Detecta dificultat en les matemàtiques, els hàbits de treball i l’atenció.Entrevista amb la tutora per a recollir informació, més detallada de la situació de l’alumne.


Entrevista a la família. Audiència prèvia per a comunicar-li la sol·licitud d’avaluació psicopedagògica i recollir dades importants sobre:

1)    Història evolutiva i de salut
2)    Història escolar.
3)    Història familiar.

Es concreta una nova entrevista amb la família per a comentar els resultats de l’avaluació psicopedagògica. 

AVALUACIÓ DE L’ALUMNE

1)    Revisió de l’historial acadèmic de l’alumne i rendiment del recursos i mesures educatives adoptades anteriorment.
2)    Observació en l’aula.
3)    Test:
·         WISC-IV
·         NAC
·         d2. Prova d’atenció.
4)    Anàlisi del treball escolar.

                         Conclusions i redacció de l’Informe psicopedagògic
  
        1 ) Mesures  sol·licitada és pertinent: atenció per part de la mestra de PT.  
       2)  Adptació curricular no significativa, adequació de la metodologia i organització en l’aula.
Entrevista amb la mare, amb la tutora i amb la mestra de PT, per a donar-los les conclusions i les pautes educatives per a treballar amb l’alumne als diferents àmbits (en la família, en l’aula i amb l’especialista en PT).


Segona Intervenció  Alumna que s’incorpora a E.I 3 anys.


La mestra tutora realitza la sol·licitud d’informe psicopedagògic , sol·licitant l’atenció de la mestra d’Audició i llenguatge (A.L) . Detecta dificultats per a la parla. Retard del llenguatge, avalat  per un informe del pediatra.


Entrevista amb la tutora per a recollir informació, més detallada de la situació de l’alumna.


Entrevista a la família. Audiència prèvia per a comunicar-li la sol·licitud d’avaluació psicopedagògica i recollir dades importants sobre:
1)    Història evolutiva i de salut
2)    Història escolar.
3)    Història familiar.

Es concreta una nova entrevista amb la família per a comentar els resultats de l’avaluació psicopedagògica.


      AVALUACIÓ DE L’ALUMNA 

           1 ) Revisió de l’historial acadèmic de l’alumna.
           2 )   Observació en l’aula.
           3 )   Test:
·         PLON
·         Registre fonològic.
           4 )  Anàlisi del treball escolar. 

                             Conclussions i redacció del informe psicopedagògic
        

·         Mesura  sol·licitada és pertinent: atenció per part de la mestra de A.L.

·         A més a mes, informe de derivació, per a sol·licitar l’intervenció logopèdica per part de la Seguretat Social.
      

                      Entrevista amb la mare, amb la tutora i amb la mestra d’A.L., per a donar-los les conclusions i les pautes educatives per a treballar amb l’alumne als diferents àmbits (en la família, en l’aula i amb l’especialista en A.L.).
   

     Tercera intervenció
    
    Alumne escolaritzat en 4r E.P.


      La mestra tutora realitza la sol·licitud d’informe psicopedagògic , sol·licitant l’atenció de la mestra de Pedagogia Terapèutica. Detecta dificultat en la lectoescriptura, els hàbits de treball i l’atenció.

     
     Entrevista amb la tutora per a recollir informació, més detallada de la situació de l’alumne.

               Entrevista a la família. Audiència prèvia per a comunicar-li la sol·licitud d’avaluació psicopedagògica i recollir dades importants sobre:

1)    Història evolutiva i de salut
2)    Història escolar.
3)    Història familiar.
 
      Es concreta una nova entrevista amb la família per a comentar els resultats de l’avaluació psicopedagògica.
AVALUACIÓ DE L’ALUMNE

1)    Revisió de l’historial acadèmic de l’alumne i rendiment del recursos i mesures educatives adoptades anteriorment.
2)    Observació en l’aula.
3)    Test:
·         WISC-IV
·         IPTA.
Anàlisi del treball escolar.
    
      


Conclusions i redacció de l’Informe psicopedagògic

    1)    Mesures  sol·licitada és pertinent: atenció per part de la mestra de PT i a més a més de la mestra especialista en A.L.
    2)    Adaptació curricular no significativa, adequació de la metodologia i organització en l’aula.
   
    

                     Entrevista amb la mare, amb la tutora i amb la mestra de PT, per a donar-los les conclusions i les pautes educatives per a treballar amb l’alumne als diferents àmbits (en la família, en l’aula i amb l’especialista en PT).
   
     Quarta intervenció


                                       Alumna escolaritzada en E.I 4 anys.
       La família sol·licita una entrevista amb l’orientadora del centre. La mare està preocupada   pels problemes de conducta i disciplina que l'alumna presenta a casa. 
     Es realitza una entrevista detallada de la problemàtica existent, per a entendre millor la causa dels problemes detectats i adaptar la resposta educativa que se li va a oferir a la família.
     

       Es donen pautes educatives per a treballar en casa i es concreta una nova entrevista per a organitzar i posar en funcionament un programa de modificació de conducta, en concret una Economia de Fitxes.

      A la segona entrevista es proporciona  a la mare el material necessari de l’economia de fitxes, explicant-li el procediment i funcionament. Al mateix temps està present l’alumna J. per a explicar-li tot el procediment. Es cita a la mare per a una nova entrevista de seguiment.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada