dijous, 1 de novembre de 2012

PRIMERS CONTACTES

SETEMBRE

1a. setmana 

Reunió de coordinació de l'equip de suport educatiu, les dos orientadores educatives que atenen a sis alularis del CRA , la mestra especialista en Pedagogía terapèutica i la mestra especialista en A.L. per a tractar els següents temes:

-   Llistat d'alumnes que continuen amb atenció de P.T.
-   Llistat d'alumnes que continuen amb atenció d' A.L.
- Revisió dels casos pendent del passat curs, i del que es va realitzar petició d'avaluació   psicopedagógica al final del curs, i per tant no es va poder dur a terme.


2a. setmana de setembre

Reunió de coordinació equip de suport, per a parlar dels següents temes:
- Horari d'atenció als alumnes de les mestres especialiestes en PT i AL.
- Nombre se sessions d'atenció per a cadascun dels alumnes.

3a setmana de setembre:

- Entrevistes amb els tutors dels alumnes, què amb demanda d'avaluació pendent de l'últim trimestre del curs passat.
- Començament de les entrevistes amb pares dels alumnes amb petició d'avaluació psicopedagògica pendent de l'últim trimestre del curs passat.


OCTUBRE

1º setmana

  Reunió de coordinació de l'equip de suport, per a parlar dels següents temes:

- Intercanvi d'informació sobre la intervenció durant el passat mes dels alumnes de PT i AL.
- Pautes de treball amb els alumnes de PT i AL. SEguiment dels casos.
- Inormació per part de les orientadores dels casos en procés d'avaluació psicopedagògica.
- Avaluació psicopedagògica dels alumnes.

2a setmana

- Avaluació psicopedagògica dels alumnes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada