diumenge, 2 de desembre de 2012

16 de novembre


Entrevista amb pares de l’alumne A.N.C. de 9 anys d’edat i escolaritzat a 4r E.P. Els pares realitzen una petició d’entrevista amb l’orientadora del centre, mitjançant la tutora. Comenten que han acudit derivats pel pediatra del Centre de salut, al Neuropediatra, amb la sospita de que el seu fill tinga un TDAH. L’especialista realitza una petició d’avaluació psicopedagògica de l’alumne, suggerint una TDAH forma inatencional.
L’entrevista és centra en arreplegar informació sobre l’alumne, referenta als següents aspectes:

  • Història escolar.
  • Desenvolupament evolutiu i història médica.
  • Història familiar.
  • Situació actual de l’alumne, a l’àmbient familiar, i escolar.

Als pares se’ls entrega una qüestionari de detecció EMTDA-H, i a mé a més l’escala CONNERS, que caldrà omplir a casa i dur emplenada la propera reunió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada